Tutorial | Unifinity Blockchain Institute
logo

Tutorial

Sub Categories

Tutorial Courses

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

What you will learn is all about the Basic Shapes.

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)

course
 • 1 Courses
 • 1 Students
 • All Levels

You will learn about the basic matter of Science

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn
 • learn about the different properties of matter
 • Learn to identify the properties of matter of an object
 • Learn to determine the different characteristics of each matter

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

You will learn about solid matter

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn
 • Learn the characteristics of solid
 • Learn and identify the solid objects
 • Learn how solid differ from other matters

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

You will learn about the characteristics of liquid objects or materials.

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

You will learn about the characteristics of gas matter

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn
 • Learn the different characteristics of gas
 • Learn to identify the gas objects or materials
 • Learn to classify the objects according to their state of matter

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

Matututong magpakilala ng sarili

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn
 • Matututong ipakilala ng wasto ang sarili
 • Matututong isulat ng wasto ang detalye ng pangalan at araw ng kapanganakan
 • Matututong makipag kaibigan sa nakararami

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

Matututunan ang iba't-ibang hugis

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn
 • Natutukoy ang iba't-ibang hugis
 • Matututong makilala ang hugis ng mga bagay na nasa paligid

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

Sa araling ito ay matutunan ninyo ang pagguhit ng iba't-ibang linya

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn
 • Matutukoy ang iba't-ibang linya
 • matututo ng malayang pagbakas o pagsulat ng mga linya
 • Makikilala ang linya na nakikita sa mga bagay na nasa paligid

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

Matututunan ninyo ang iba't-ibang mga sukat

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn
 • Nakikilala ang iba't-ibang sukat
 • Naihahambing ang sukat ng bawat bagay ayon sa laki nito
 • Nagagamit ng wasto ang angkop na sukat ng mga bagay

course
 • 1 Courses
 • 0 Students
 • All Levels

Matutunan ninyo ang iba't-ibang kulay

 • 10
 • No Rating

 • (0 ratings)
What you will learn
 • Makikilala ang iba't-ibang mga kulay
 • Matutukoy ang wastong kulay ng mga bagay
 • Matututo ng wasto sa malayang pagkulay