Iba't-ibang linya | Unifinity Blockchain Institute
logo

Iba't-ibang linya

Sa araling ito ay matutunan ninyo ang pagguhit ng iba't-ibang linya

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 5
 • 10
 • Course Includes
 • 6 minute video tutorial
 • downloadable material
Tags:
k-12 kindergarten linya filipinoWhat you will learn

 • Matutukoy ang iba't-ibang linya
 • matututo ng malayang pagbakas o pagsulat ng mga linya
 • Makikilala ang linya na nakikita sa mga bagay na nasa paligid

Course Content

1 sections • 1 lectures • 00h 06m total length
Iba't-ibang linya

Ang aralin na ito ay isa sa pinaka unang hakbang sa pagkatuto ng pagsusulat. Kilalanin  natin ang bumubuo sa iba't-ibang linya.  Sa pamamagitan ng pagbakas ng ibat'-ibang linya ay mahahasa ninyo ang inyong kakayanan sa malayang pagsulat. 

preview 6 minutes and 15 secondsmin

Requirements

 • papel, lapis, mga larawan at video presentation

Description

Ang aralin na ito ay isa sa pinaka unang hakbang sa pagkatuto ng pagsusulat. Kilalanin  natin ang bumubuo sa iba't-ibang linya.  Sa pamamagitan ng pagbakas ng ibat't-ibang linya ay mahahasa ninyo ang inyong kakayanan sa malayang pagsulat. 

Recently Added Courses

blog
Last Updated 14th July 2022
 • 0
 • Free
blog
Last Updated 24th June 2022
 • 0
 • 2
 • 10
blog
Last Updated 24th June 2022
 • 0
 • 5
 • 10
blog
Last Updated 24th June 2022
 • 0
 • Free
blog
Last Updated 24th June 2022
 • 0
 • 2
 • 10

About the Instructor

instructor
About the Instructor

College Graduate Major in General College with 2 years relevant experience