Iba't-ibang mga kulay | Unifinity Blockchain Institute
logo

Iba't-ibang mga kulay

Matutunan ninyo ang iba't-ibang kulay

 • No Rating
 • (0 Reviews)
 • 0 User Enrolled
 • 5
 • 10
 • Course Includes
 • 7 minutes video tutorial
 • downloadable material
Tags:
K-12 Kindergarten Filipino KulayWhat you will learn

 • Makikilala ang iba't-ibang mga kulay
 • Matutukoy ang wastong kulay ng mga bagay
 • Matututo ng wasto sa malayang pagkulay

Course Content

1 sections • 1 lectures • 00h 07m total length
Iba't-ibang mga kulay

Isa sa mga nagbibigay buhay sa mga bagay na nakikita natin sa ating paligid ay ang mga kulay. Sa araling ito ay makikilala ninyo ang iba't-ibang mga kulay. Matutunan ninyo ang angkop na kulay ng mga bagay. Halina't matuto at mag enjoy sa pagkulay.

preview 7 minutesmin

Requirements

 • papel, lapis, krayola, mga larawan, video presentation at mga tunay na bagay

Description

Isa sa mga nagbibigay buhay sa mga bagay na nakikita natin sa ating paligid ay ang mga kulay. Sa araling ito ay makikilala ninyo ang iba't-ibang mga kulay. Matutunan ninyo ang angkop na kulay ng mga bagay. Halina't matuto at mag enjoy sa pagkulay.

Recently Added Courses

blog
Last Updated 14th July 2022
 • 0
 • Free
blog
Last Updated 24th June 2022
 • 0
 • 2
 • 10
blog
Last Updated 24th June 2022
 • 0
 • 5
 • 10
blog
Last Updated 24th June 2022
 • 0
 • Free
blog
Last Updated 24th June 2022
 • 0
 • 2
 • 10

About the Instructor

instructor
About the Instructor

College Graduate Major in General College with 2 years relevant experience